G2i maakt ruimte voor werken en wonen

Ghent Industrial Investment (G2i) is een private ontwikkelaar van bedrijventerreinen, opgericht in 1991 door twee Gentse families (Maes en Delori). G2i staat in voor het volledige ontwikkelingstraject van een werklocatie: van ontwerp tot vergunning, van bouwrijp maken van gronden tot de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen en van marketing tot de uiteindelijke verkoop van grond of van vastgoed.

G2I biedt een waaier aan locatievoordelen.