07/12/2009 - Kop van Nest: nieuwe bedrijvenzone op toplocatie

Het tekort aan nieuwe bedrijventerreinen in Vlaanderen is vandaag de dag hoog. Goed nieuws voor beddrijven op zoek naar een vestgingslocatie want G2i brengt met de nieuwe bedrijvenzone Kop van Nest te Evergem, 10 ha bouwrijpe percelen op de markt. Dit hoogwaardig terrein maakt deel uit van een private ontwikkeling van 160 ha gronden in de Gentse Kanaalzone, waarvan momenteel 80 ha is verkocht. Een eerste perceel op Kop van Nest is inmiddels verkocht en G2i is in onderhandeling met verschillende kandidaten voor de overige percelen.

Bedrijvenzone Kop van Nest

Kop van Nest liigt op toplocatie. Het Ovaal van Wippelgem en de R4 West maken van dit bedrijventerrein een zichtlocatie en poort van de Genste Kanaalzone en alsook van de gemeente Evergem.

Deze westelijke R4 wordt in de toekomst de internationale doorgaande verbindingsweg tussen Rotterdam, Zeeland, Antwerpen en Frankrijk. Ten noorden van Kop van Nest ligt het recent aangelegde zeehaventerrein Kluizendok.

Kop van Nest      Kop van Nest 2     Ovaal

De infrastructuurwerken zoals de interne wegenis en alle nutsvoorzieningen zijn door G2i voorzien. Ook de aanleg van de stevige groenbuffers en bomenrijen ter verfraaiing van de bedrijfspercelen is uitgeoverd.

G2i streeft naar een kwalitatief bedrijventerrein. In het indicatieve programma voor dit bedrijventerrein zijn onder meer volgende activiteiten opgenomen:

  • Hotel met restaurant waarvan de omliggende bedrijven gebruik kunnen maken.
  • Een kantoorgebouw voor bedrijven actief in de haven.
  • Een full service tankstation

Naast dit indicatieve programma voorziet G2i ook vrij uit te geven kavels voor bedrijven met een kavelgrootte van minimum 5000 m². Bedrijven met diverse activiteiten zoals productie, transport, logistiek en dienstverlening kunnen zich hier vestigen.    

Het verkavelingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van deze zone zijn te vinden bij Aanbod Percelen.     

Nieuws archief