07/12/2009 - Vergunningsaanvraag voor Grote Nest

Rond deze tijd dient G2i de aanvraag in voor de nodige vergunningen voor de ontwikkeling van de laatste zone ter hoogte van Langerbruggekaai. Het gaat om een onttwikkeling van een zeehaventerrein van in totaal 67 ha, bestemd voor industriële en logistieke activiteiten (distributie, overslag of opslag). De MER (Milieu Effecten Rapportage) van deze zone is inmiddels afgerond. Parellel met de vergunningsaanvraag loopt het archeologisch vooronderzoek.  In het najaar 2010 staan er voor deze zone ook werken van Fluxys op het programma. De bouwrijpe kavels met een oppervlakte van 5 000 m² tot 10 ha zijn vanaf de tweede helft van 2011 ter beschikking. 

Een verdeelplan voor deze zone is te vinden bij Aanbod Percelen.

Nieuws archief