23/12/2009 - Voorwerpen uit Midden Steentijd gevonden op Grote Nest

In februari 2010 startte op de zone Grote Nest ter hoogte van de Langerbruggekaai, in opdracht van G2i, een inventariserend archeologisch vooronderzoek met proefsleuven. Dit vooronderzoek wordt uitgevoerd door een spin off van de Universiteit van Gent (uitvoerend verantwoordelijke archeoloog Pieter Laloo van Ghent Archaeological Team).
Professor Dr. Philippe Crombé neemt de wetenschappelijke en adviserende leiding van het archeologisch onderzoek op zich. 

Het proefsleuvenonderzoek, waarbij circa 10% van de 50 ha grond werd vrij gelegd, bracht een goed bewaarde podzol (bodem in dezelfde toestand bewaard als in de Midden-Steentijd) aan het licht. Na dit proefsleuvenonderzoek werd overgegeaan tot een archeologisch booronderzoek, waarbhij 400 boringen tot 1m diepte verdeeld over 2 ha grond werden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden 68 silexfragmenten aangetroffen waarbij 41 met typische kenmerken van antropogene oorsprong (menselijke invloed). Hierdoor zijn vijf bijkomende opgravingsvlakken noodzakelijk, verdeeld over één kleine zone (150m²), één grote zone (1500m²) en drie kleinere zones (500, 300 en 150 m²). Dit bijkomend onderzoek loopt van juni tot en met december 2010. Verdere resultaten zullen tegen eind dit jaar bekend zijn.

Het volledige onderzoek wordt gefinancierd en gecoördineerd door G2i. Hiermee tracht G2i zo goed mogelijk in te spelen op de vergunningsprocedures vastgelegd door de verschillende betrokken overheden (RWO Vlaanderen, KLAD, Stad Gent en de gemeente Evergem).
Dit onderzoek heeft geen invloed op de verdere ontwikkelingen van de bedrijvenzone. De vergunningsaanvraag loopt namelijk parallel met het archeologisch onderzoek.

               

Nieuws archief