23/12/2009 - Stopzetting agrarische activiteiten op Grote Nest

Gedurende vele jaren stelde G2i 50 ha grond ter beschikking van plaatselijke landbouwers. Zij konden kosteloos de grond benutten voor akkerbouw en diverse soorten teelt. De landbouwers hebben daarmee een belangrijke rol gehad in het landschapsbeheer. Door de verder ontwikkeling van de zone Grote Nest en de start van het archeologisch onderzoek in januari 2010, heeft G2i dit agrarisch gebruik moeten stopzetten.

Nieuws archief