26/11/2010 - Kluizendok officieel geopend

Havenbedrijf Gent, 2010 11 26

 

Haven van Gent beschikt met nieuwe Kluizendok en omgeving over 600 hectare ruimte om te investeren

Kluizendok officieel geopend

Na 14 jaar zijn de infrastructuurwerken aan het Kluizendok in de haven van Gent voltooid. De haven beschikt met het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen over meer dan 600 hectare ruimte om te investeren. Deze locatie is dan ook dé wissel op de toekomst om de haven van Gent verder te ontwikkelen tot dé multimodale toegangspoort van Europa. Op vrijdag 26 november 2010 werd het Kluizendok officieel geopend in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president Kris Peeters.

 

 

Eind 1996 werd de eerste paal van de kaaimuren geheid. Met een totale kostprijs van 190 miljoen euro is het Kluizendok één van de grootste investeringen van de laatste decennia in de haven. Gent beschikt met het nieuwe Kluizendok over een extra troef voor investeerders die in de haven nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. De haven van Gent is als middelgrote zeehaven immers strategisch gelegen in het logistieke hart van Europa. Een unieke locatie dus voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe, bouwklare havengebonden terreinen.

 

Het Kluizendok is meteen het eerste dok dat de haven op haar linkeroever realiseert. Een groot deel van de omringende bedrijventerreinen liggen ook op het grondgebied van Evergem, de naburige gemeente op de linkeroever van de haven.

 

Strategisch plan

De bouw en de verdere ontwikkeling van het Kluizendok en de omgeving ervan zijn één van de belangrijkste elementen van het recente strategische plan 2010-2020 dat het Havenbedrijf opmaakte voor de haven. Aan het 400 hectare grote Kluizendok voorziet het Havenbedrijf ruimte voor logistieke en distributieactiviteiten. Hiermee kiest het Havenbedrijf ervoor om naast de traditionele industriële activiteiten ook de logistieke activiteiten verder uit te bouwen om zo te komen tot meer diversificatie in het havengebied. Bovendien wordt 80 hectare van de niet-watergebonden ruimte rondom het Kluizendok voorbehouden voor de biogebaseerde chemiesector. Dit in navolging van de succesvolle biobrandstofcluster aan het Rodenhuizedok, één van de grootste in Europa trouwens.

 

Intussen mag het Kluizendok al 13 bedrijven verwelkomen. Al deze bedrijven zullen niet enkel voor een toename van de goederenoverslag via zeevaart met 8 tot 10 miljoen ton zorgen, maar ook voor een stijging van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde.

 

Aan het einde van het dok is er momenteel geen kaaimuur gebouwd. Hier is immers nog een mogelijkheid om het dok uit te breiden waarmee het dan ook op Evergems grondgebied zou komen. De wijze waarop en wanneer een uitbreiding van het dok zal gebeuren, is afhankelijk van het tijdstip van de realisatie van de nieuwe zeesluis in Terneuzen.

 

660 hectare bedrijventerrein multimodaal ontsloten

Het Kluizendok is voorzien van 400 hectare bedrijventerrein. Het aanpalende bedrijventerrein De Nest telt nog eens 160 hectare en het nabije bedrijventerrein Rieme-Noord zal in de toekomst goed zijn voor 100 hectare. Het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen zijn goed voor een totaal van 660 hectare die ontsloten worden via de weg, het spoor, de binnenvaart en de zeevaart.

 

De ontsluitingswegen komen niet enkel uit op de oever van het zeekanaal, ze sluiten ook aan op het kruispunt van de voornaamste Europese snelwegen: van noord naar zuid (E17) en van west naar oost (E40). Daarnaast leiden de sporen naar het Europese spoorwegnetwerk. Het Kluizendok is ideaal voor zeeschepen en bovendien komt de binnenvaart van hieruit terecht op het uitgebreide Europese netwerk van rivieren en kanalen. Zo kan een ruim achterland worden bediend waaronder Noord-Frankrijk en in de toekomst Parijs (via het toekomstige kanaal richting Parijs, het Seine-Nord project).

 

Kluizendok

Het Kluizendok is één van de grootste “greenfield”-terreinen in Europa. Het omvat 80 hectare water en 400 hectare bedrijfsterreinen. De 13 bedrijven die er al een concessie hebben, nemen samen een kwart van de beschikbare ruimte in. Al meer dan de helft van het terrein is volledig uitgerust met alle nutsvoorzieningen en wegen om er bedrijven te vestigen. De overige terreinen worden later gerealiseerd op basis van de behoeften van bedrijven die er zich komen vestigen. Zowat een derde van het bedrijventerrein van het Kluizendok behoort tot Evergem. Het dok beschikt over de nodige uitrusting voor de zeevaart en de binnenvaart. Rondom het dok komt er in totaal 16 kilometer spoor. De 11 windmolens langs de 7,6 kilometer lange weg rondom het Kluizendok springen in het oog.

 

Aan het Kluizendok zijn in totaal 4,82 kilometer kaaimuren gebouwd voor het aanleggen van schepen met een maximum diepgang van 12,50 meter. De kaaimuren hebben momenteel een waterdiepte van 13,5 meter, maar ze zijn uitgevoerd voor een waterdiepte tot 18 meter. Zodra in Terneuzen de tweede zeesluis is gerealiseerd, kan het dok verder worden uitgebaggerd om grotere schepen toe te laten.

 

De Nest

Naast het Kluizendok ligt het bedrijventerrein De Nest, dat zich een heel eind op Evergems grondgebied uitstrekt. Deze private ontwikkeling van G2i (Ghent Industrial Investment) is 160 hectare groot en biedt ruimte aan zowel (inter)nationale, regionale als lokale bedrijven. Al de helft is verkocht.

 

De Nest is opgedeeld in drie zones. Het regionale bedrijventerrein Kop van Nest aan het Ovaal van Wippelgem / R4-West (zone 1) biedt 10 hectare kwalitatieve gronden voor productie, transport, logistiek en dienstverlening. De Kleine Nest (zone 2, Doornzeelsestraat) beantwoordt aan de noden van kleine bedrijven (ambachten en dienstverlening) en maakt een combinatie van werken en wonen mogelijk. Zone 3 betreft de ontwikkeling van een groot zeehaven- en watergebonden bedrijventerrein (67 ha) aan het kanaal Gent-Terneuzen. G2i voorziet hier een volledige industriële uitrusting voor grootschalige activiteiten (percelen tot 11 hectare groot) zoals lichte industrie, kadegebonden productie, toelevering en verwerking, industriële dienstverlening, distributie en logistiek. De vergunning voor deze zone is in aanvraag.

 

Rieme-Noord

Naast het Kluizendok en De Nest komt er nog een derde bedrijventerrein waar investeerders terechtkunnen: Rieme-Noord, volledig op Evergems grondgebied, 100 hectare groot en ideaal voor bedrijven actief op het vlak van distributie en logistiek. Via een nieuwe weg zal het ontsloten worden naar de R4-West en het kanaal Gent-Terneuzen. Dit bedrijventerrein wordt gerealiseerd door het Havenbedrijf Gent (70 hectare), het Vlaams Gewest (20 hectare) en de gemeente Evergem (10 hectare). In de zomer van 2011 begint de aanleg, het Havenbedrijf gaat hier als eerste van start.

 Bron : www.portofghent.be

Nieuws archief