18/10/2010 - Fluxys start aanleg nieuwe aardgasvervoersleiding

Op de terreinen van G2i is Fluxys gestart met de aanleg van een nieuwe aardgasvervoersleiding. De werken zullen plaatsvinden van 18 oktober 2010 tot medio 2011. Hieronder kan u het persartikel van Fluxys betreffende de werken lezen.

Op 18 oktober 2010 startte Fluxys op het grondgebied Evergem de werken om in de Gentse Zeehaven een nieuwe aardgasvervoersleiding aan te leggen, hoofdzakelijk in de bedrijventerreinen van G2I. De aanleg maakt deel uit van het project om tussen Eynatten (Raeren) aan de Belgisch-Duitse grens en Zeebrugge een tweede pijpleiding (VTN2) aan te leggen langs het bestaande leidingtracé (VTN1).

 

In januari 2010 is Fluxys gestart met de aanleg van die nieuwe leiding, in een eerste fase van Eynatten tot Opwijk. In het verlengde daarvan wordt een tweede aanlegfase gepland, wellicht in de periode 2012-2013, voor het leidingdeel tussen Opwijk en Zomergem. Dat het leidingdeel in de Gentse Zeehaven al in 2010 wordt aangelegd heeft te maken met het afstemmen op al ingeplande infrastructuurwerken. Het einde van de werken voor de aanleg van het leidingdeel binnen de terreinen G2i wordt gepland eind maart 2011. Tijdens de kerstvakantie zal waarschijnlijk worden verder gewerkt om bij bepaalde bedrijven de hinder tot een minimum te beperken.

 

Verloop van de werf

In oktober en november werd de werkzone afgebakend, dat is de strook waarbinnen de werken zullen plaatsvinden. Links en rechts werd afrastering geplaatst. Binnen die zone is de teelaarde afgegraven en zijn alle obstakels verwijderd. Een zandbaan is aangebracht om het transport van het rollend materieel te vergemakkelijken. Daarna werden de buizen van de leiding ter plaatse gebracht. Die buizen werden al een eerste keer aan een kwaliteitscontrole onderworpen in de productiefabriek.

Voor het einde van het jaar wordt gestart met het aan elkaar lassen van de buizen.

Nadien volgen de volgende stappen:

-      De sleuf wordt gegraven.

-      De aan elkaar gelaste delen van de leiding worden met kranen neergelaten in de sleuf en door middel van een verbindingslas met elkaar verbonden.

-      Alle lassen worden afzonderlijk gecontroleerd onder toezicht van een erkend onafhankelijk controleorganisme.

-      De sleuf wordt opgevuld. Daarbij zorgt Fluxys ervoor dat de bovenkant van de leiding minimaal 1,1 meter onder de grond ligt. Een 30-tal cm boven de leiding worden ook een fel oranje waarschuwingsnet en een waarschuwingslint gelegd met vermelding van het vervoerde product, de naam Fluxys en het noodnummer.

-      Voor ingebruikneming wordt een mechanische weerstandsproef uitgevoerd: bij hogedrukleidingen wordt water ingebracht op een druk die 1,4 keer hoger ligt dan de maximale druk waarmee het aardgas zal stromen. Nadien wordt de leiding aan een dichtheidsproef met lucht onderworpen. Ook die tests gebeuren onder toezicht van een erkend onafhankelijk controleorganisme.

-      Bij het heraanvullen van de werfsleuf worden de grondlagen en de teelaarde apart en met zorg teruggeplaatst, zodat de bodem zich weer in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen.

-      Tot slot wordt de aanwezigheid van de leiding bovengrond zichtbaar gemaakt met bakens en markeringen.

 

 

Aandacht voor specifieke punten

-      De nieuwe leiding kruist de Doornzelestraat. Die kruising gebeurt door middel van een persing zodat het verkeer niet wordt gehinderd.

-      De kruising van grachten en grindwegen wordt wel uitgevoerd in een open sleuf. Bij die kruisingen wordt een betonplaat op 30 cm boven de leiding geplaatst als bijkomende bescherming.

-      Daar waar de leiding de bedrijventerreinen van G2i kruist, wordt eveneens een betonplaat op 30 cm boven de leiding geplaatst.

 

 Bron : www.fluxys.be

Nieuws archief