11/08/2011 - Infrastructuurwerken Grote Nest lopen volgens voorziene planning

Ook na het bouwverlof werkt G2i op hetzelfde elan verder aan de aanleg van de toekomstige industriezone 'Grote Nest'.

Het wegtracé werd reeds volledig voorzien van een steenslagfundering waarop aannemer Aclagro in een later stadium de fundering alsook de asfalt zal storten. Ook startte de aannemer met de continue grondaanvoer voor de bufferberm. Hiervoor heeft de aannemer zo'n 70.000 m³ grond nodig, die wordt aangevoerd door zo'n 5000 vrachtwagens. Woonkernen worden beschermd van mogelijke verkeersoverlast omdat in gezamenlijk overleg met de gemeente Evergem, de aannemer en G2i werd beslist om de aanvoer enkel via de Langerbruggekaai te organiseren.

Ook werd samen met het studiebureau Arcadis de nodige sonderingen uitgevoerd naar de exacte diepte van de verschillende nutsleidingen zoals Fluxys, Air Liquide en NMP. Samen met deze maatschappijen worden verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om zowel tijdens als na de werken de optimale veiligheid te garanderen naar de omwonenden en toekomstige bedrijven. Zo worden bovenop enkele ondergrondse leidingen versterkte betondallen voorzien.

Aannemer Aclagro start volgende week met de aanleg van het rioleringsnetwerk van 'Grote Nest'.

Hieronder vindt u enkele recente luchtfoto's van de werken (klik om te vergroten) :

       

Nieuws archief