13/03/2015 - Buffers voor Kerkbrugge, Doornzele en Rieme: evenwicht tussen wonen en industrie

Buffers voor Kerkbrugge, Doornzele en Rieme: evenwicht tussen wonen en industrie

De dorpskernen van Kerkbrugge, Doornzele en Rieme palen aan de haven van Gent. Om de leefbaarheid in deze dorpskernen te garanderen, zijn onder meer koppelingsgebieden voorzien. Dit zijn gebieden die de woonkernen en de industriegebieden van elkaar scheiden en op termijn een belangrijke bufferende functie zullen hebben. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft de voorbije jaren plannen uitgewerkt voor de invulling van deze koppelingsgebieden. Nu is het tijd om deze plannen uit te voeren op het terrein. Dat vernam het Havenbedrijf Gent van de VLM.

Geplande werken:
Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid
De koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid vormen de verbinding tussen de twee parken Langerbrugge-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde. In deze koppelingsgebieden wordt de fietsverbinding tussen de beide veren afgewerkt. Langs deze fietsas komen veel struiken en bomen die samen met de kleine bosjes een buffer zullen vormen tussen de woonkernen van Kerkbrugge en Doornzele en het industriegebied ‘Grote Nest’.

Het plan voor deze koppelingsgebieden ligt ter goedkeuring voor bij de bevoegde minister. Een concrete datum voor uitvoering is nog niet gekend.

Nieuws archief