25/09/2014 - Inrichting koppelingsgebied Langerbrugge - Zuid van start in 2016

Inrichting koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid van start in 2016

Om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de haven van Gent te verbeteren, investeert de Vlaamse overheid in koppelingsgebieden. Voor het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid maakte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een plan op om dit gebied in te richten. Zo vernam het Havenbedrijf van de VLM.

Buffer tussen wonen en havenactiviteit
Koppelingsgebieden zijn gebieden met meerdere functies zoals bos, natuur, landbouw of recreatie die de overgang maken tussen de woonkernen en economische zones. Ze hebben een belangrijke bufferende en verbindende functie en verbeteren de leefbaarheid van de kanaaldorpen.

Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid is 22,7 hectare groot en ligt op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen, ten zuidoosten van de dorpskern van Kerkbrugge (Evergem). Het gebied ligt ingesloten tussen de oude Electrabelcentrale in het zuiden, het bedrijventerrein Grote Nest in het oosten en de woonwijk Herryville. Het in te richten gebied heeft een uitloper langs de Kluizensesteenweg.

Bospark met fietspad
Het koppelingsgebied voorziet in de inrichting van een bospark met onder meer een natuurlijke speelzone in de buurt van de Tuinwijk. Centraal in het park blijft een open zone behouden. Andere zones in deze boskern zullen minder intensief worden gebruikt. Een deel van het bos krijgt een inrichting als natte natuurzone en de Hospicieloop krijgt een natuurvriendelijke oever.

Het volledige park zal wandelpaden hebben. Dwars door het park komt een nieuw, vrijliggend, betonnen fietspad dat langs de Kluizensesteenweg de verbinding zal vormen met het veer van Langerbrugge.

De heraanleg van de Kluizensesteenweg en de aanleg van de fietsverbinding dwars door het nieuwe park zullen deel uitmaken van het langeafstandsfietspad door de Kanaalzone en langs de kanaaldorpen. Zodra alle werken klaar zijn, zal men kunnen fietsen in overwegend verkeersvrije en groene buffers, van Langerbrugge door het nieuwe industrieterrein De Nest en de koppelingsgebieden in Doornzele tot in het koppelingsgebied Rieme-Zuid.

Meer dan 2 miljoen euro
In 2015 begint de VLM met de opmaak van de technische plannen. De uitvoering op het terrein start na het verkrijgen van de bouwvergunning en de verwerving van de in te richten gronden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken aanvatten in de loop van 2016. De VLM coördineert het geheel.

Het inrichtingsplan Langerbrugge-Zuid werd opgemaakt door de VLM in samenwerking met en met medefinanciering van de provincie Oost-Vlaanderen, de Afdeling Maritieme Toegang (AMT), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente Evergem, het Havenbedrijf Gent en de stad Gent. In totaal zullen de inrichtingswerken 2.116.146 euro kosten waarvan de VLM 828.263 euro voor haar rekening neemt.

Nieuws archief