Trimodale en internationale ontsluiting

De G2i-werklocaties liggen in de Gentse Kanaalzone, een landinwaarts gelegen haven, bereikbaar via de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen.

De filevrije snelweg R4 zorgt voor een snelle aansluiting van uw bedrijf op het internationale wegennet richting Antwerpen (E34), Brussel (E40) en verder naar Nederland en Frankrijk (E17). De komende jaren wordt de R4-West omgebouwd tot een volwaardige snelweg zonder gelijkvloerse kruispunten.

Het vormingsstation Gent-Zeehaven takt rechtstreeks aan op meerdere onderdelen van het
hoofdspoorwegennet naar Zeebrugge, Antwerpen-Ruhrgebied, Aalst-Ath-Paris en Kortrijk-Lille-Chunnel.

Het zeekanaal Gent-Terneuzen heeft een totale lengte van 31 km, een breedte van 150 tot 350 m,
een diepte van 13,50 m en een trapeziumvormig dwarsprofiel. In het kanaal (zoet water) is er geen getijbeweging of stroming. Via de Westerschelde wordt verbinding gemaakt met het Rijnbekken en Oost-Europa.

Vanuit het zuidelijk deel van de haven vertrekt de Ringvaart, richting Kortrijk, Henegouwen en Noord-Frankrijk.

Kaart Gentse Kanaalzone

Bron: Project Gentse Kanaalzone, 2007

Meer weten?

Voor meer informatie over de ontsluiting van de G2i-werklocaties:
Vlaams Instituut voor de Logistiek -  www.vil.be
Port of Ghent - www.portofghent.be
Vlaamse overheid - www.mobielvlaanderen.be
NMBS  -  www.belgianrail.be
De Lijn  -  www.delijn.be

terug naar overzicht