Directe aansluiting van uw bedrijf op alle nutsvoorzieningen

Uw G2i-werklocatie is bouwrijp, ontsloten en volledig uitgerust. Alle basisaansluitingen zijn aanwezig: electriciteit, telefoon, kabel, gas, water en riolering.

Door de ligging in en nabij de Gentse haven kan uw bedrijf ook vlot aansluiting vinden op de industriële of hoofdnetwerken van Fluxys, Air Liquid, Aquafin en bijvoorbeeld Eandis.

Kaart elektriciteitsnetwerk Kaart waternetwerk
 

Meer weten?

Voor meer informatie over de nutsvoorzieningen in en rond de G2i-werklocaties:
Eandis (netbeheerder electriciteit)  -  www.eandis.be
Fluxys (netbeheerder gas)  -  www.fluxys.be
Belgacom  -  www.belgacom.be
Electrabel  -  www.electrabel.be
VMW (drinkwater)  -  www.vmw.be
Telenet (kabel)  -  www.telenet.be
Air Liquide (gassen)  -  www.airliquide.be

terug naar overzicht